Unesco

Unesco

Toetreding tot Unesco

Sinds 1 september 2017 is onze school lid van het netwerk der UNESCO scholen of ASPnet genaamd.

De toekenning tot de Unesco scholen werd bekomen na het voorleggen van een gemotiveerd dossier, waar onze verschillende projecten rond ‘wereldburgerschapseducatie(WBE)’ en ‘educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO)’ uitstekend scoorden binnen het Unesco gedachtegoed.

Unesco scholen: het Associated Schools Project Netwerk (ASPnet)

Het UNESCO Associated Schools Project Network (ASPnet) is het grootste mondiale scholennetwerk. Sinds 1953 verbindt dat netwerk scholen van over de hele wereld met elkaar rond een gezamenlijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kinderen en jongeren.

Meer dan 10.000 scholen in meer dan 180 landen werken samen aan kwaliteitsvol onderwijs voor het realiseren van internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit. Het ASPnet wordt internationaal aangestuurd vanuit Parijs.

De ASPnet-coördinatiegroep ondersteunt voor de Vlaamse Unesco Commissie het lokale netwerk. In Vlaanderen zijn er 20 scholen bij het ASP-netwerk aangesloten.

Werken aan SDG’s: geen theorie maar praktijk!

Doel van de Unesco scholen is om te netwerken, ervaringen uit te wisselen en projecten te organiseren rond de ‘Sustainable Development Goals’ of afgekort, SDG’s. In het Nederlands ook wel de ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ genoemd.

Zoals u merkt liggen de schoolvisie en de duurzame ontwikkelingsdoelen(SDG’s) volledig in elkaars verlengde.

Doorheen de keuze van verschillende doordachte projecten werken we aan een uitgebreid gamma van ontwikkelingsdoelen. Op de projectpagina’s kan u verder bekijken welke doelen we per project nastreven.

Meer info?

www.unesco.org/education

https://aspnet.unesco.org/en-us

https://unesco.be