schoolreglement en leefregels

Het schoolreglement bevat de grote krachtlijnen van de organisatie van onze school. Het bestaat uit:

1. het studiereglement

2. het ordereglement

3. het tuchtreglement

Klik hier voor het schoolreglement 2020/2021.