Elektro-/Elektrische installatietechnieken

Lessentabellen

Elektro-/elektrische installatie-technieken

2de graad - 
Elektrotechnieken

3de graad - Elektrische installatietechnieken

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

Elektriciteit (STEM) 

14

14

20

19

Fysica

1

1

0

0

Wiskunde

3

3

3

3

Chemie

1

0

0

0

Nederlands

4

3

2

2

Engels

2

2

2

Frans

2

2

2

2

Burgerschap en historisch bewustzijn

1

2

1

1

Ruimtelijk bewustzijn

1

1

1

1

Biologie

0

1

0

0

Economie

0

1

0

2

Culturele vorming

1

0

0

0

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Levensbeschouwelijk vak

2

2

2

2

Totaal

34

34

35

36

Elektrische installatietechnieken TSO

De logische vooropleidingen zijn de 2de graad TSO Elektriciteit-Elektronica of Elektrotechnieken. Klik hier voor de lessentabellen.
Elektrische installatietechnieken is sterk praktijkgericht en moet vooral gezien worden als een voorbereiding op technisch uitvoerende beroepen in de elektriciteitssector.
Je moet een werkopdracht kunnen analyseren, schema’s kunnen lezen en metingen kunnen uitvoeren.
Hierbij zijn de elektrische voorschriften en reglementeringen belangrijk.
De studierichting wil binnen het brede domein van de toegepaste elektriciteit een theoretisch- technische vorming aanbieden die ook veel aandacht heeft voor de uitvoeringsgerichte vaardigheden.
Het realiseren, renoveren of herstellen van industriële elektrische installaties maar ook de complexe aspecten van een residentiële installatie komen aan bod.
De basiskennis van de tweede graad wordt verder uitgediept en uitgebreid.
Je wordt opgeleid tot technicus industriële elektrotechnische installaties.
Industriële installaties en meer complexe residentiële installaties zoals elektriciteit in productiebedrijven, appartementen, winkelpanden, kantoren, scholen, ziekenhuizen… komen ook aan bod.

De klemtoon wordt gelegd op elektronische en computergestuurde schakelingen en metingen.
Je werkt rond lichtinstallaties, verwarming, motorschakelingen, elektronische vermogensregeling, laag- en netspanninginstallaties.
Hierbij gebruik je zowel relaisschakelingen als elektronische sturingen.
De nodige aandacht wordt besteed aan hand- en contactgestuurde motoren, maar ook automatiseringsprocessen zoals PLC-sturingen, computertekenen… komen aan bod.
De praktijk is belangrijk, maar de theoretische achtergronden worden niet uit het oog verloren.
De leerstof wordt minder theoretisch uitgediept dan in de studierichtingen Elektromechanica of Elektriciteit-Elektronica.
De beroepskennis omvat theoretische kennis van fundamentele wetten van elektriciteit, elektrische machines en praktische kennis van elektrotechnieken.
Bij meettechniek en in het labo nemen elektriciteit en de computer een steeds belangrijkere plaats in.
Schakel-, meet-, verlichtings- en verwarmings-, verdelings- en beveiligingstechnieken, installatie- en aandrijftechnieken, schakelingen en onderhoud van elektrische machines … staan op het programma.
De elektrische principes worden aangeleerd.