Basisoptie: STEM-wetenschappen

STEM-wetenschappen

Exploratie - Observatie

‘Doordacht denken en doen met wetenschappen’

De leerlingen die zich wel eens de vraag stellen hoe een natuurfenomeen of een toestel werkt; de leerlingen die graag zelf experimenteren; de leerlingen die hun eigen uitvinding écht willen maken … die leerlingen zitten goed in de basisoptie STEM-wetenschappen.

Om inspiratie op te doen, zullen ze systemen onderzoeken die ze dagelijks tegenkomen. Ze gebruiken hiervoor wiskunde en wetenschappen.  In de STEM-wetenschappen leren ze hun eigen systeem te bedenken (ontwerpen) en ze zetten daar met overtuiging hun creativiteit voor in. Hierbij worden ze uitgedaagd om zelf te onderzoeken welke keuzes ze kunnen maken (welke grondstoffen, gereedschappen, machines … zal je gebruiken). Ze zullen hun eigen systeem op een veilige en doordachte manier maken.  Met het uittesten en, indien nodig, het verbeteren van hun systeem, maken ze de cirkel rond.

Om de taal van de wetenschappen te leren begrijpen, lezen ze ook handleidingen, plannen, tekeningen …

Bij STEM-wetenschappen ligt de nadruk eerder op het onderzoeken, maar we gaan het ontwerpen zeker niet uit de weg. Want een echte denker en doener benut al zijn talenten.

Wanneer ze kennis hebben gemaakt met al deze mogelijkheden zullen de leerlingen al een heel ander beeld hebben van alle beroeps- en studiemogelijkheden waarbij ze deze talenten kunnen inzetten. Met deze basisoptie worden ze uitgenodigd om met hun leraren op weg te gaan en hun talenten binnen STEM-wetenschappen te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Inhoudelijk verwante vervolgopleidingen

Klik op deze link om alle opleidingen van het domein STEM te zien.

Klik op deze link om alle domeinoverschrijdende opleidingen te zien.

Lessentabel

VAK 1A
(2023-2024)
2A
(2023-2024)
Levensbeschouwelijk vak 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
STEM
Wiskunde* 5 4
Natuurwetenschappen* 2 1
Techniek* 2 2
Artistieke vorming MO/PO (STEAM)* 2 0
Nederlands 5 5
Frans 3 3
Engels 2 2
Geschiedenis 1 2
Aardrijkskunde 2 1
Economie 0 1
Basisvorming 28 25
Keuzegedeelte STEM 3 2
Keuzegedeelte differentiatie/VOLT 1 2
Basisoptie: STEM-wetenschappen 5
ALGEMEEN TOTAAL 32 32

STEM-wetenschappen