Wie zijn wij?

duurzame innovatie | leerplezier | ondernemingszin | vakmanschap | respect

Duurzame innovatie

Bijna-energieneutraal (BEN) bouwen wordt standaard voor nieuwbouwwoningen. Samenwerking en overleg over de specialiteiten in de bouwsector heen is cruciaal om de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Het begrip bouwteams deed al langer zijn intrede. In de auto-industrie gelden strengere milieuvereisten. Alternatieve aandrijfsystemen maken opgang. Een goed technisch atheneum anticipeert hierop. Het heeft een voortrekkersrol te spelen. Zijn leerlingen zijn immers de denkers en doeners van morgen. Doorheen heel wat projecten gaan wij als school volop voor een duurzame toekomst. De inhoud van onze opleidingen, onze infrastructuur in de werkateliers, de nascholingen van onze docenten, de keuze van (bedrijfs-)partners, de geplande investeringen, … alles is hierop toegespitst. Door de basisprincipes van de voornaamste innovatieve technieken mee te geven, bereiden wij onze leerlingen voor op de uitdagingen van morgen. Samenwerken is hierbij van essentieel belang, zowel over de specialiteiten heen, als binnen elke team zelf. Ook inzicht in totaalconcepten wordt steeds belangrijker. In een zeer snel evoluerende technologische sector, is het minder essentieel om elk detail van elk systeem aan te leren, maar moeten jonge mensen voorbereid worden om zelf structureel inzicht te leren verwerven in als maar complexer wordende systemen. De methodologie gaat steeds voor op pure kennis. Leerlingen ‘leren leren’ is daarom onontbeerlijk en een minimumvoorwaarde tot succes. Hier gaan wij voluit voor!

Respect

Op het Technisch Atheneum Keerbergen komt respect steeds op de eerste plaats. Het is als het ware het bloed dat door de aderen van de school stroomt. Wij leren onze leerlingen niet alleen respectvol met elkaar om te gaan, maar stimuleren ze bovendien om respect te krijgen voor omgeving, materiaal en natuur. In hun zoektocht en vragen bij zowel dagdagelijkse als wereldomvattende thema’s worden onze leerlingen aangespoord om met open geest en kritisch te oordelen. We vinden het zeer belangrijk dat ze situaties op een positief opbouwende wijze leren benaderen.

Leerplezier

Een school waar je je goed voelt, is een school waar je veel leert. In deze boodschap geloven we steevast. De school stelt alles in het werk om een aangename leef- en leeromgeving te zijn voor onze leerlingen. Middagactiviteiten met sport- en ontspanningsmogelijkheden, diverse uitstappen doorheen het jaar en projectweken maken van de school een veilige, fijne en leerrijke omgeving. Talenten van de leerlingen worden aangewakkerd door de leerlingen hun talenten te laten tonen aan hun medeleerlingen doorheen verscheidene initiatieven. In de lessen zelf wordt veel aandacht gespendeerd aan elke individuele leerling door toepassing van differentiatie en instructietaal op niveau van elke leerling. Dit maakt dat ieder met zijn eigen kwaliteiten en talenten de minimumdoelen kan bereiken, maar ook sterke leerlingen uitgedaagd worden zich verder te ontplooien tot net dat stapje hoger.

Ondernemend vakmanschap

Vakmanschap en ondernemerschap zijn kwaliteiten die niet los te maken zijn van de technicus van morgen. Onder vakmanschap verstaan we nauwgezetheid, verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en kunnen samenwerken in teamverband. Gedurende heel de opleiding wordt aan deze kwaliteiten hard gewerkt om leerlingen af te leveren die klaar zijn voor de techniek van morgen, met oog voor detail en verzorgd werk. Op ons technisch atheneum bieden wij bovendien in elke afdeling de basiskennis bedrijfsbeheer aan zodat onze leerlingen als zelfstandige ondernemers kunnen starten.