Ruwbouw Duaal

Affiche duaal Gitbo - 2  

Ruwbouw Duaal

In de opleiding ruwbouw duaal leert men in een residentiële context:
- metselwerken;
- bekistingstechnieken;
- ijzervlechttechnieken;
- betonwerken;
- …
om nieuwbouw en renovatiewerken te realiseren.

Klik hier voor de lessentabel

De leerlingen die in deze richting starten of later instromen zullen hun opleiding krijgen op de werkvloer van een bedrijf en op school. Duaal dus. De school zal de opleiding sturen en opvolgen. Deze leerlingen zullen zo een optimale, realistischere opleiding genieten en sterker op de arbeidsmarkt komen. Ze zullen hetzelfde diploma behalen als de leerlingen die de opleiding volledig op school genieten waardoor ze dezelfde mogelijkheden krijgen om verder te studeren.

Voor meer info gelieve de school te contacteren.

Lessentabellen

 

3de
leerjaar
4de
leerjaar
5de
leerjaar
6de
leerjaar
Basisvorming        
AV Godsdienst/ Niet- confessionele zedenleer 2 2 2 2
AV Lichamelijke Opvoeding 2 2 2 2
AV Project Algemene Vakken 6 6 4 4
AV Frans 2 2 2 2
AV Financiële Geletterdheid 2
Specifiek gedeelte        
TV Bouw 6 6
PV Praktijk Bouw 16 16
Component school 6 4
Component werkplek 22 22