bouw

Lessentabellen

Bouw

2de graad - Bouw

3de graad - Ruwbouw

3de jaar

4de jaar

5de jaar

6de jaar

STEM: Bouw/
Innovatie

21

21

24

21/1

PAV

7

7

4

4

Frans*/Engels°

2*

2*

2*

Financiële geletterdheid

2

0

0

2

Lichamelijke opvoeding

2

2

2

2

Levensbeschouwelijk vak

2

2

2

2

Totaal

34

34

34

34

Bouw

De opleiding bouw wil de leerlingen de praktische vaardigheden en attitudes laten verwerven om zo later te kunnen functioneren in de bouwsector.

De verschillende aspecten van het beroep komen aan bod tijdens deze praktische en arbeidsgerichte opleiding. De betreffende lessentabellen kan je hier terugvinden.

Tijdens bezoeken aan bedrijven en beurzen krijgen de leerlingen een duidelijk beeld van hoe de complexe bouwsector vandaag evolueert.

De leerlingen kunnen via de praktijkbeleving de aangeleerde theorie omzetten in praktische vaardigheden.

Tijdens de 2de graad wordt de nadruk gelegd op de basisvaardigheden. Zowel elementen van het metselen, bekisten als ijzervlechten komen aan bod. Iedere leerling kan deze op eigen tempo aanleren en wordt hierbij individueel begeleid.

Tijdens de 3de graad wordt de klemtoon verlegd naar complexere werkstukken. Er wordt ruim aandacht besteed aan nieuwere technieken en het energiebewust bouwen. De leerlingen gaan ook meer samenwerken , zodat ze zich optimaal kunnen voorbereiden op hun latere werksituatie. Tijdens stages maken de leerlingen kennis met de werkelijke bouwwereld en de nieuwe technologische ontwikkelingen.

Het 7de jaar laat de leerlingen de kans om zich te specialiseren in renovatietechnieken. Na dit jaar, met meer algemeen en theoretisch -technische vorming , hebben ze de mogelijkheid om verder te gaan in het hoger onderwijs.

In een open sfeer kunnen onze leerlingen de gewenste technische bagage verwerven en proberen we hen zo te laten evolueren tot polyvalente ruwbouwkrachten zonder hun totale persoonlijkheidsontwikkeling uit het oog te verliezen.