Schoolkosten

Schoolkosten en bijdrageregeling

In onderstaande lijst kan u de laatste stand van de schoolkosten per afdeling en graad terugvinden:

een update volgt weldra (voor meer informatie, kan u contact opnemen met els.nijs@takeerbergen.be)