DFL

DFL

Digital Future Learning

De toekomst is digitaal! Daarom gingen we aan de slag en wensen we onderwijs aan te bieden dat onze jongeren voorbereid op een erg dynamische en digitale toekomst vanuit een Digital Future Learning Model (DFLM)

Social media, virtual reality, artificiële intelligentie, nieuwe digitale ontwikkelingen en andere high-tech innovaties beheersen ons leven. Met een aangepast infrastructuur spelen we maximaal in op digitaal talent! Of je later kiest voor programmeur, ICT-analyst, security specialist, game- of webdevelopper, mediaspecialist of digital artist, een sterke basis aan ICT-vaardigheden geeft je alle kansen om je maximaal te ontplooien in een digitale wereld.

 Onze school ontwikkelde op basis van de toekomstige noden op de arbeidsmarkt, onze eigen expertise én recente feedback van bedrijfspartners, een eigen digitaal leerconcept (DFLC). Zo komen ‘Digitalents’ dagelijks met hun eigen laptop naar school. In een futuristische omgeving (DFLS) die uitnodigt om je talent optimaal te ontwikkelen wordt er samen voortdurend gebrainstormd, gecommuniceerd en gecreëerd. Het pedagogisch leerproces wordt volledig afgestemd op de verwachtingen van een sterk veranderde en innovatieve arbeidsmarkt.

Leerlingen van GO!4digitalents leren hun eigen leerproces beheren. Dit in een blended learning concept door een gezonde afwisseling van zelfstandig leren en directe instructie (beiden kunnen zelfs zowel thuis als op school). Op het einde van projecten leren onze digitalents hun eindresultaten presenteren en daarmee ook sterk communiceren. Door een nauwe samenwerking met het hoger onderwijs en bedrijfspartners zorgen we er steeds voor dat je de ideale voorbereiding krijgt op een prachtige toekomst in een uitdagende digitale wereld!

Als basis vertrokken we van een Digital Future Learning Model (DFLM). Dit model capteert en visualiseert onze visie en lag aan de bron van een praktische uitwerking in ons Digital Future Learning Concept (DFLC). Onze klassieke klaslokalen voldeden echter niet aan de noden binnen deze ontwikkelingen. Daarom werden grote delen van onze school omgetoverd en werden een aantal grote leerzones ingericht als Digital Future Learning Space (DFLS).  Meer informatie over deze 3 sterke pijlers kan u onderaan terugvinden.

Digital Future Learning Model

Digitalents worden opgeleid volgens het Digital Future Learning Model (DFLM). Dit model werd samen met het schoolteam ontwikkeld en staat garant voor een uniforme aanpak binnen het GO4Digitalents concept.

Creativiteit, kritisch denken, samenwerken en communicatie vormen de pijlers van dit pedagogische model. Deze vier kerncompententies worden doorheen de lessen geïntegreerd met digitale vaardigheden die een sterke basis vormen voor een lang leven leren. Elke ‘digitalent’ neemt daarom dagelijks zijn laptop mee.

Opdrachten worden vooral in projectvorm aangeboden, waardoor de leerlingen een sterke mate van zelfstandigheid ontwikkelen. De leerkrachten fungeren vooral als coaches en doceren op basis van hybride en blended learning. Op deze wijze wordt extra ingezet op de metacognitieve vaardigheden (zelfsturing, zelfreflectie, …) die essentieel zijn als voorbereiding op verdere studies in het hoger onderwijs.

Doorheen de projectwerking wordt het leerproces continu bijgestuurd.  Formatieve evaluaties die inzetten op een gezond evenwicht tussen kennis, vaardigheden, attitudes en waardeontwikkeling zijn daarbij cruciaal. Leerlingen leren anticiperen, actie ondernemen en reflecteren (AAR). Met een sterke basis aan waardeontwikkeling worden leerlingen voorbereid aan dynamische omstandigheden die hun latere leven zullen beheersen. De digitale transitie neemt steeds grotere sprongen, waardoor kennis en vaardigheden van vandaag morgen mogelijks verouderd zijn. Dit transformatieve karakter stelt hoge eisen aan toekomstige profielen die de uitdagingen van de toekomst wensen aan te gaan. Een sterke basis aan waarden en metacognitieve competenties is dus onontbeerlijk op een innovatieve arbeidsmarkt.

Digital Future Learning Concept

Weekplanning

GO4Digitalents is een omgeving waar ingezet wordt op jouw talenten en jouw groei naar zelfstandigheid. Onze school is jouw persoonlijke studie- en werkomgeving. Alles verloopt dus volgens jouw plan.

Er wordt vooral projectmatig gewerkt. Je krijgt op maandag het verloop en de verwachtingen van het project te zien. Jouw persoonlijke coach overloopt deze planning met jou en zo stellen jullie maandagmorgen samen een weekplanning op, gebaseerd op wat jij wil en wat jij nodig hebt.

Dagstart

Bij onze school werken we, vanaf de derde graad, met glijdende uren. Voor deze leerlingen start de schooldag tussen 8u en 9u. De andere leerlingen starten om 8u20. Natuurlijk is iedereen vanaf 8u welkom om rustig op te starten, of wat bij te praten op de speelplaats.

Het verloop van de dag

Tijdens de dag werk je regelmatig zelfstandig aan je project, afgewisseld met instructiemomenten. Je kiest dus mee hoe je dag eruit ziet. Tijdens deze zelfstandige momenten, lopen de leerkrachten steeds rond in de lokalen. Je kan vragen stellen indien je hulp nodig hebt. De leerkracht is jullie coach.

Blended Learning: De methode van de toekomst.

Projectmatig en relevant

Wij willen je zo goed mogelijk voorbereiden op het leven na het secundair onderwijs. Daarom vinden we het belangrijk in te zetten op zelfstandigheid en maatschappelijke relevantie. In onze school werken we vakoverschrijdend aan verschillende projecten. Alle vakken werken dus zo veel mogelijk samen rond hetzelfde onderwerp. Hierdoor willen we de kloof tussen de school en het “echte” leven verkleinen.

Instructiemomenten

Op maandag krijg je te horen of er tijdens de week instructiemomenten zullen doorgaan. Er zijn hier twee opties. Ofwel vindt de leerkracht het instructiemoment belangrijk voor alle leerlingen, in dit geval wordt dit vastgezet in je planning en moet je hier verplicht aanwezig zijn. Ofwel is het instructiemoment optioneel, dit wil zeggen dat dit enkel dient om leerlingen die met vragen zitten, of leerlingen die de leerstof nog niet helemaal begrijpen verder te helpen. Je kiest zelf of je dit moment al dan niet mee inplant.

Begeleid zelfstandig leren

Naast de geplande instructiemomenten, volg je een Begeleid Zelfstandig Leren-traject. Via een online platform kan je via instructiefilmpjes en opdrachten de leerstof op een zelfstandige manier verwerken. Toch nog hulp nodig? Geen probleem, de leerkracht is altijd in de buurt!

Individueel traject

Dankzij deze methode, kan jij je eigen traject uitstippelen door in te zetten op extra projecten of verdieping. Zet je eigen talenten in de verf en laat ons zien wat je kan. Je krijgt de mogelijkheid om naast je basispakket, je te verdiepen in zijprojecten. Hierbij is the sky the limit. De onderwerpen van deze verdiepingsprojecten kunnen binnen het lessenpakket vallen, maar zeker ook daarbuiten. Ben jij een fervent muzikant? Ga dan samen met een van onze muzikale leerkrachten hierrond aan de slag.

Digitaal onderwijs

Wij zijn een digitale school. Elke leerling werkt met zijn eigen laptop. Hierdoor worden jouw digital skills ten volle benut en ontwikkeld.

Digitale ateliers

De ateliers zullen steeds op vastgelegde tijdsblokken beschikbaar zijn. Je kan hier dus niet zomaar binnenlopen wanneer je dat wil. Deze tijdsblokken worden op maandag opengesteld. Wanneer je samen met je coach je planning maakt, reserveer je ook de momenten wanneer jij in de ateliers aanwezig zal zijn.

Sport

De sportmomenten zullen ook in tijdsblokken aangeboden worden. Je kiest hier ook op maandag tijdens het planningsmoment wanneer jij bij het sportmoment aansluit.

Afstandsonderwijs

Loopt dit zelfstandig traject bij jou goed? Super! Dan kan jij, indien jij dit wil, enkele momenten verdienen om van thuis uit te werken. Je harde werk wordt dus beloond met nog extra vrijheid binnen je planning.

Pauze

Bij een school vol vrijheid, hoort ook vrijheid bij het nemen van pauzes. Zelfstandigheid is het kernwoord, en daarom kies jij ook zelf wanneer jij een pauze nodig hebt. Je mag dus tijdens de zelfstandige momenten zelf kiezen wanneer je een babbeltje slaat.

Lunch

Honger? Geen probleem! Ook onze lunchpauze is een zelfstandig te kiezen moment. Eet je graag in de refter? Dan kan dit op bepaalde tijdsstippen.

Evaluatie

Omdat jij vaak zelfstandig aan het werk bent, vinden wij het heel belangrijk om goed op te volgen hoe het met jou en je studies gaat. Er zal wekelijks een gesprek ingepland worden met je persoonlijke coach. Hier zal gefocust worden op wat er goed of minder goed verloopt. Hier kan jij ook aangeven wat jij nog nodig hebt, of wat jij nog graag zou willen verwezenlijken binnen jouw traject.

Om de twee weken krijg je feedback op je werk. Je krijgt een digitaal document waar op staat hoe jouw traject verloopt; waar zijn er nog werkpunten, wat zijn jouw talenten, waar loopt het goed.

Afronden project

Bij de afronding van een project vindt er een presentatiemoment plaats. Dit hoeft niet altijd een klassieke presentatie te zijn. Het gaat hier eerder om een moment waarop jij kan pronken met wat je verwezenlijkt hebt.

Dageinde

De dag eindigt voor de meeste leerlingen om 15u15. De leerlingen met glijdende uren kunnen hun dag afsluiten tussen 15u en 16u, afhankelijk van wanneer hun dag gestart is.

Lokalen

Onze school is jouw leerdomein. Je kiest tijdens de zelfstandige momenten zelf waar je je op welk moment het best kan concentreren, en waar je je het best voelt. Je krijgt dus enorm veel vrijheid om te leren. Wij bieden verschillende leerplekken aan:

  • Stille ruimte: In deze lokalen kan je in volledige stilte werken. Hierdoor wordt je niet afgeleid en kan je je optimaal concentreren.
  • Samenwerkingslokaal: Hier kan je zelfstandig werken, of ook samenwerken. In dit lokaal mag er gepraat worden. Dit is een zeer ruim lokaal, met verschillende meubels. Hierdoor kan jij een plek kiezen die je het meest comfortabel en motiverend vindt.
  • Praktijklokalen: In deze lokalen kan je aan je praktijkopdrachten werken. Ook hier is tijdens de geplande tijdsblokken een praktijkleerkracht aanwezig om jou verder te helpen als je even vastzit.
  • Instructielokaal: Hier zullen de instructiemomenten doorgaan. Je bent hier dus enkel als de leerkracht een instructiemoment heeft ingepland.

Digital Future Learning Space

Onze Digital Future Learning Space of DFLS werd speciaal ontworpen om het Digital Future Learning Model maximaal te ondersteunen. Basis hiervoor vormt het Europese ‘Future Classroom’ principe.

In deze innovatieve leeromgeving werken leerlingen met eigen laptops waarin het digitaal leren vorm krijgt. Naast één mobiele en één vaste instructieruimte voor directe instructie, bestaat het leslokaal uit flexibele elementen waar leerlingen projectmatig kunnen samenwerken, communiceren, presenteren en hun digitale ontwerpen kunnen realiseren en testen. Het leerproces verloopt alsdusdanig in een continue (AAR) cyclus om de verschillende competenties steeds verder aan te sterken. Het lokaal is uitgerust met een uiterst sterk Wifi-signaal, grafische ontwerpschermen en -printers, een green screen met camera-opstelling, samenwerkingseilanden met presentatiemogelijkheden, een aantal virtual reality-eilanden en een specifieke ruimte waar cocreaties tot stand kunnen komen. Tot slot biedt de ruimte ook mogelijkheden om even een adempauze te nemen. Gezien vooral ingezet wordt op zelfgestuurd leren, bepalen leerlingen immers in grote mate zelf hoe en wanneer er geleerd wordt. Leerlingen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor het halen van deadlines, wat hun zelfregulering voor een lang leven leren ten goede komt.

De Digital Future Learning Space wordt opgeleverd tegen juni 2021. Om een idee te krijgen van de innovatieve digitale leeromgeving, kan je onderstaand videootje even bekijken…

Heb je een vraag? Stel ze hier:

Technisch Atheneum Keerbergen – Molenstraat 2 3140 Keerbergen – 015/51 25 94 – info@technischatheneumkeerbergen.be