Daktimmer – Duaal

Daktimmer

NIEUW VANAF SEPTEMBER 2021!

In de opleiding daktimmerman duaal leert men

  • het voorbereiden van de eigen werkzaamheden en het verwerken van de grondstoffen
  • het in- en omstellen van (houtbewerkings)machines
  • het bewerken en vergaren van onderdelen voor daktimmerwerk
  • het vervaardigen, plaatsen en isoleren van zowel traditionele als repetitieve daktimmerelementen
  • het bevestigen en aansluiten van daktimmerelementen aan de ruwbouw en het renoveren van daktimmerwerk

Lessentabel

7de leerjaar
Daktimmer
Basisvorming
AV Godsdienst/ Niet- confessionele zedenleer 2
AV Lichamelijke Opvoeding 2
AV Project Algemene Vakken 6
AV Frans 2
Specifiek gedeelte:
Component School 2
Component Werkplek 24