autotechnieken

 

Autotechnieken TSO

Binnen onze afdeling autotechnieken TSO worden de leerlingen voorbereid om de complexe autotechnologie van vandaag te begrijpen. De vaardigheid om diagnoses te kunnen stellen van complexe problemen is enorm belangrijk in de steeds maar snellere evolutie van hoogtechnologische autotechniek. Klik hier voor de lessentabellen.

De focus van deze opleiding ligt nadrukkelijk op een grondige en uitgebreide basiskennis van de huidige en toekomstige autotechnologie. Aangezien de diversiteit van de technologie steeds meer toeneemt en de evolutie van nieuwe ontwikkelingen razendsnel passeert, achten wij het zeer belangrijk dat de leerlingen op basis van een grondige basiskennis in staat zijn nieuwe technieken en evoluties zelfstandig te onderzoeken en begrijpen. Naast de basiskennis is de methodologie om met nieuwe technieken om te gaan van cruciaal belang. In de school worden verschillende recente technieken als voorbeeld onderzocht, maar de autotechnicus van morgen moet in staat zijn met zijn basiskennis en logisch redeneringsvermogen nieuwe innovaties te begrijpen en diagnosticeren. Aangezien we bewust kiezen voor een uitgebreider aanbod van wiskunde in deze afdeling, is, mits de juiste motivatie, het behalen van een diploma bachelor of master zeer goed mogelijk. Verschillende oudleerlingen kunnen dit inmiddels bevestigen.

Na de opleiding TSO autotechnieken kunnen de leerlingen hogere studies aanvatten om een bachelor- of masterdiploma in de autotechnologie te behalen of zijn ze klaar om hun eerste stappen te zetten in de werkplaats. Door de grondige basiskennis is het sneller doorgroeien naar een gespecialiseerde of verantwoordelijke functie een mogelijk logisch vervolg.

 

 

Lessentabel

5de leerjaar

6de leerjaar

Basisvorming
AV Godsdienst/ Niet- confessionele zedenleer

2

2

AV Aardrijkskunde

1

1

AV Frans

2

2

AV Engels

2

2

AV Geschiedenis

1

1

AV Lichamelijke Opvoeding

2

2

AV Nederlands

2

2

AV Wiskunde

3

3

AV Financiële Geletterdheid

0

2

Specifiek gedeelte

 

 

TV Autotechnieken

10

11

PV Praktijk Autotechnieken

10

8

Stage Autotechnieken

4 weken