schoolreglement en leefregels

Het schoolreglement bevat de grote krachtlijnen van de organisatie van onze school.

Klik hier voor het schoolreglement 2022/2023.