STEM voor zorg

Samenwerking: GO! Technisch Atheneum Keerbergen – BA Botaniek Mechelen – Hof van Egmond te Mechelen

Onze school ging recentelijk van start met het project ‘#STEM voor zorg’ waarbij jongeren van de derde graad secundair onderwijs samenwerken over richtingen en scholen heen.

Door middel van deze samenwerking tussen een technische school enerzijds en jongeren uit een zorgrichting anderzijds, ontwikkelen/ontwerpen de leerlingen technische oplossingen voor concrete, reële vragen uit zorginstellingen. Zo gaan wij aan de slag voor #woonzorgcentrum Hof van Egmond te #Mechelen.

Tijdens een eerste kennismaking konden onze leerlingen 6B hout alvast op een ludieke manier aan de slag gaan met de leerlingen van de richting HBO 5 Verzorging (Busleyden Atheneum – campus Botaniek). Hun opdracht bestond eruit ‘soep’ te maken. Bovendien kreeg elke jongere een lichamelijke beperking opgelegd, waardoor samenwerken noodzakelijk was.

Er werd al snel een band gesmeed en bij het verorberen van de geslaagde soep, bleek dat dit project alle slaagkansen kan hebben met deze groep. Onze jongens van 6B hout zijn de dag nadien dan ook onmiddellijk aan de slag gegaan met de ontwerpen van de werkstukken.

 

STEM, Engineering, Gezondheidszorg, Techniek, Wetenschap

‘STEM voor zorg’ laat jongeren van de derde graad SO samenwerken over richtingen heen. Meer bepaald technische/wetenschappelijke geschoolden enerzijds en jongeren uit een zorgrichting anderzijds. In interdisciplinaire teams ontwikkelen/ontwerpen ze technische oplossingen voor concrete, reëele vragen uit zorginstellingen.

Jongeren uit de 3de graad werken vanuit eigen competenties en vaardigheden samen aan concrete oplossingen voor vragen die echt leven in zorginstellingen in hun buurt. Dit project is voor de jongere een enorme verrijking in persoonlijke competentieontwikkeling. Voor de school is het een zeer relevante opportuniteit om te werken aan STEM. De technische ontwikkelingen zijn niet langer fictieve opdrachten voor de industrie maar worden nu zorginnovaties die behoevende mensen echt vooruit helpen èn gebruikt worden door de doelgroep. ‘Technische’- en zorgleerlingen leren van elkaar, en scherpen ook andere competenties aan zoals sociale, communicatieve, creatieve vaardigheden. Bovendien worden ze uitgedaagd uit hun comfortzone te komen en initiatief te nemen.

RVO-Society zet met de scholengroep (en betreffende leerkrachten) een traject op maat uit. De scholengroep bestaat uit een twee verschillende scholen met elk hun opleiding (GO! Technisch Atheneum Keerbergen – afdeling hout én BA Botaniek – afdeling zorg). In het vaste team zit ook een zorginstelling (Hof van Egmont) – bij voorkeur een zorginstelling waar de school reeds een band mee heeft.

Het traject biedt drie vaste momenten (tussen september 2017 en mei 2018):
1) Inleefdag: Hier komen de jongeren van de verschillende richtingen voor de eerte maal samen om kennis te maken met elkaar en leven ze zich in in het project door zelf, mits het aannemen van een ‘beperking’, bepaalde opdrachten uit te voeren. Zo begrijpen ze meteen dat ze bij het uitwerken van hun eigen opdrachten rekening moeten houden met hun doelgroep. De zorginstelling presenteert de opdrachten.
2) Terugkomdag: Hier brengen de jongeren een tussentijdse voorstelling van hun oplossing (schets van het probleem en de doelgroep, de zorgcontext, de technische oplossing). Bijsturing is hier nog mogelijk.
3) Slotevent: Hier pitchen de teams van jongeren hun ideeën/ontwerpen/producten voor een jury van experten uit zorg-en technische context.

De resultaten zijn van tweerlei aard. Enerzijds gaat het om zeer concrete producten (vb. 3D geprinte assistieve hulpmiddelen) of zorginnovaties, uitgewerkt door de teams, die mensen echt helpen. Anderzijds mikt dit initiatief op een nieuwe leervorm in het onderwijs, nl. die van het interdisciplinair samenwerken tussen techniek en zorg. Dit project is ook een ideale manier om de schotten tussen de onderwijsvormen (ASO, BSO en TSO) weg te nemen. Dit leren leunt aan bij de reële werkcontext later.

Een project waar ASO, TSO en BSO samenkomen!

In samenwerking met: