STEM klimaat: duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit: onze brede visie

Binnen dit project wordt er zeer breed gekeken welke stappen er gezet kunnen worden binnen het streven naar duurzame mobiliteit. Dit zowel op vlak van kennisuitwisseling met onze partnerscholen, brede sensibilisering en effectieve implementatie van een aantal duurzame maatregelen binnen onze school. In eerste fase van het project zullen onze leerlingen, samen met leerlingen van BA Pitzemburg en leerlingen van de educatieve eenheid Jaime Roldos Aguilera een gemeenschappelijk project uitwerken rond biobrandstoffen. Echter, gezien biobrandstoffen op langere termijn in tegenstelling tot de evolutie in Zuid-Amerika niet op de Europese roadmap staan, zal parallel aan dit sensibiliserend project ook gekeken worden naar de verschuivingen binnen de Europese mobiliteit (elektrificatie van mobiliteit) en hoe wij als onderwijs hier kunnen op inspelen. Zo zal de school binnen afzienbare tijd een laadzuil voor 2 elektrische voertuigen installeren die tijdens de schooluren genuttigd kan worden door personeelsleden, maar ook buiten de schooluren voor de omwonenden in het centrum van Keerbergen ter beschikking zal komen. Gelijklopend wordt ook een GIP project georganiseerd waarbij leerlingen van de afdeling elektrische installaties een laadzuil op PV paneel voor elektrische fietsen moeten ontwerpen. Meer en meer collega’s overbruggen de woon-werk afstand met een elektrische fiets, waardoor de nood aan laadinfrastructuur alleen maar zal toenemen.

Project biobrandstoffen

Deze klimaatsubsidie is ondersteunend aan de wisselwerking met de school in Ecuador en het gemeenschappelijk project rond biobrandstoffen. (zie: http://www.gitbo.be/projecten/ecuador/ )

Onze leerlingen van 3de graad TSO en BSO zullen verbrandingsmotoren op biobrandstoffen omzetten en testen. BA Pitzemburg te Mechelen produceert bio-ethanol op basis van papieren zakdoekjes (afvalmateriaal). Deze bio-ethanol zal op onze school afgeleverd worden zodat wij deze brandstoffen kunnen testen op onze aangepaste motoren. Het doel is de impact van deze biobrandstoffen in te schalen door middel van emissietesten op de aangepaste motoren.

Project Elektrificatie van mobiliteit en implementatie in school

Zoals eerder toegelicht onderzoekt en werkt de school de implementatie van elektrische laadinfrastructuur voor elektrische fietsen en wagens uit. Meer info hieromtrent volgt later nog.

Tijdens het bezoek van onze Ecuadoraanse collega’s bleek dat de evolutie in mobiliteit in Zuid-Amerika op een ander tempo geschiedt dan in Europa. Om deze nieuwe evolutie technisch inhoudelijk over te dragen op onze overzeese buren, werd heel wat educatief materiaal opengesteld naar Ecuador. De Ecuadoraanse leerkrachten kregen zelfs op voorzet van onze leverancier educatief materiaal (Electude), alle informatie in Spaans aangereikt om de kruisbestuiving in technologische evolutie op beide continenten maximaal te faciliteren.