Milieuzorg op school (MOS)

Onze school gaat 100% voor groen en duurzame innovatie! Dit wensen we te bereiken met verschillende initiatieven die we kaderen binnen ons MOS project. Dit project loopt in nauwe samenwerking met het departement leefmilieu, natuur en energie.

Sinds 2004 reeds neemt onze school op een zeer proactieve wijze deel aan dergelijke initiatieven. In 2005 ontvingen we het eerste van drie logo’s als “Groene School”, in 2007 het tweede. In 2010 ontvingen we van minister van leefmilieu Schauvliege het derde en laatste logo. Last but, not least, in 2015 mochten we internationale erkenning ontvangen met ‘de groene vlag’.

eco-schools

Enkele milieuacties:

 • Aanleg van een afvalpark voor selectieve inzameling en recyclage
 • Selectieve inzameling van metalen, zaagsel, schaafkrullen, bouwspecie, papier, tonercassettes, inktpatronen en batterijen voor recyclage
 • Plaatsing van drinkwaterfonteintjes
 • Hergebruik van elektrische bedrading
 • Plaatsing van zitbanken uit recyclagemateriaal
 • Energiebesparend inregelen van de verwarmingsinstallatie
 • Plaatsing van collectoren voor regenwater, infiltratiezone en gescheiden afvoer. Regenwater zal gebruikt worden voor het spoelen van de toiletten en in de werkplaatsen.
 • Milieuvriendelijk ontmantelen van de autowrakken volgens de OVAM-richtlijnen
 • Plastische opvoeding met recyclagemateriaal
 • Workshop rond recyclage van papier
 • Aanschaf van milieuvriendelijke werkkledij
 • Overschakeling op papier met eco-label
 • Gebruik van hout en plaatmaterialen met FSC-label
 • Meting van het sluipverbruik van elektrische toestellen en maatregelen tot beperking daarvan
 • Lessen rond de “ecologische voetafdruk”
 • Installatie van een brikettenpers
 • Aanleg van een kippenhok met “afvalkippen”
 • Projectdag natuurzorg in “De Broekelei”
 • Bouwen van vogelkastjes voor vzw Natuurpunt
 • Inrichten van informatiesessies rond Bijna-energie-neutraal bouwen (BEN)
 • Deelname en voortrekkersrol in het Ecoheat project

 

 

 

 

 

 

 

Save

Save