Europees project Thermografische scans te Keerbergen – See2Do

Leerlingen van het GO! Technisch Atheneum Keerbergen werken mee aan een Europees project dat burgers wil stimuleren hun daken te isoleren. Interleuven is projectverantwoordelijke.

 

LEERLINGEN MAKEN THERMOGRAFISCH BEELD VAN UW WONING

Op de energiemarkt van 23 september 2017in het GC Den Bussel in Keerbergen stelde Interleuven het Europese project See2Do! voor. Er wordt een grote thermografische luchtfoto getoond. Het laat zien welke huizen teveel warmteverlies hebben. Bezoekers die hun woning willen (energetisch) renoveren gaan naar het energieloket om een thermografische scan aan te vragen. De leerlingen van het GO! Technisch Atheneum Keerbergen zullen die thermografische analyses dan uitvoeren tijdens de winter. “Onze leerkrachten volgen voortdurend extra cursussen rond duurzaam bouwen. Thermografie komt hier ook in aan bod. Ze delen die kennis met de leerlingen”, zegt Steven Hendrickx, directeur van GO! Technisch Atheneum Keerbergen. De school geeft op de energiemarkt tevens uitleg over duurzaam renoveren en energiezuinig bouwen.

Het GO! Technisch Atheneum Keerbergen loopt voorop wanneer het gaat over duurzame innovatie. “Wij leren de jongeren alles over bouw- en autotechnieken. In die sector staat energiezuinig bouwen en energiezuinig rijden centraal. We willen dat onze leerlingen mee zijn met de nieuwste ontwikkelingen op dat vlak. Dat we partner mogen zijn in dit Europese project vinden we dan ook heel leerrijk. De leerkrachten volgen in het kader van dit project een opleiding thermografie. Tijdens onze extra lesuren ‘duurzame innovatie’ zullen de leerkrachten deze actuele kennis delen met de leerlingen.”

De thermografische studies worden door de leerlingen van het zevende specialisatiejaar uitgevoerd van half oktober 2017 tot eind februari 2018.

Elke veertien dagen zullen drie lesuren besteed worden aan deze thermografische analyses. De analyses worden eveneens gebruikt voor een aantal afstudeerwerken met betrekking tot duurzaamheid. “Het project past dus helemaal bij de extra aandacht die wij als UNESCO-school hebben voor burgerzin en duurzaamheid.”

In See2Do! werken Vlaamse en Nederlandse partners samen om energie-efficiënte renovaties door te voeren zowel in woningen als publieke gebouwen en dit volgens het principe “Doen door te zien” (See to do).

Link gemeente Keerbergen: https://www.keerbergen.be/dakenscan

Link project Interleuven See2to: https://www.interleuven.be/omgeving/milieu/klimaatondersteuning/207-see2do.html