Bezoek BA Pitzemburg

Bezoek BA Pitzemburg

Op woensdag 31 mei zijn we van start gegaan met het uitwisselen van informatie, ditmaal nog binnen ons land. Onze school kreeg bezoek van het Busleyden Atheneum – Campus Pitzemburg. Het vierde jaar kwam ons uitleggen hoe zij bio-ethanol maken. Onze zesdejaars legden op hun beurt uit hoe een motor werkt. Volgend schooljaar zal onze school immers een klassieke verbrandingsmotor aanpassen, zodat deze kan draaien op de bio-ethanol die Campus Pitzemburg ons zal bezorgen. Wij kijken ernaar uit deze informatie ook uit te wisselen met de school in Ecuador om zo wereldwijd samen te werken rond duurzaamheid.