Ecuador – schoolbanden VVOB

Diversiteit is alomtegenwoordig in onze huidige samenleving. Om onze blik te verruimen, is onze school een scholenband opgestart met de educatieve eenheid “Jaime Roldós Aguilera”. Deze technische school is gelegen in Ecuador (Santo Domingo de Los Colorados) en biedt de studierichtingen elektrische installatietechnieken, mechanica en metaalconstructies, automechanica en toegepaste informatica aan. Leerlingen starten er in het achtste jaar van het algemeen basisonderwijs (hier het eerste middelbaar) en eindigen na het derde jaar van de Bachillerato Técnico (TSO).

  (gekoppelde SDG’s)

Leerkrachten en directie zullen ideeën uitwisselen over hoe het onderwijssysteem in beide landen in elkaar zit, over hoe de verschillende scholen in de verschillende landen lesgeven en thema’s zoals veiligheid aanpakken. Daarnaast zullen ook de leerlingen uit de beide scholen nauw betrokken worden bij de samenwerking. Ze zullen bijvoorbeeld tijdens de lessen Engels de kans krijgen om met de leerlingen uit de school in Ecuador te communiceren over wat ze doen tijdens de lessen en hoe ze zich daarbij voelen.

Inhoudelijk wordt er rond 3 grote projecten samengewerkt.

 • Een eerste project, volledig geënt binnen onderzoek naar duurzame mobiliteit gaat in eerste fase om de productie, onderzoek en uittesten van biobrandstoffen op bestaande verbrandingsmotoren. Ook BA Pitzemburg is in dit project betrokken. De leerlingen van deze school produceren tijdens de lessen chemie bio-ethanol. De bio-ethanol wordt bekomen door een chemisch proces toe te passen met als grondstof (propere) papieren zakdoekjes. Zo kunnen we van dit afvalproduct nieuwe brandstof maken die gebruikt kan worden op onze bestaande benzinemotoren. De leerlingen van het GO! Technisch Atheneum Keerbergen bouwen dan de verbrandingsmotoren om zodat de bio-ethanol getest kan worden op onze eigen benzinemotoren. Uiteindelijk zullen de uitlaatgassen van deze motoren gemeten worden om de impact van deze aanpassingen in kaart te brengen en de leerlingen bewust te maken van duurzame mobiliteitsoplossingen. In een volgende fase zullen onze leerlingen ook andere alternatieve aandrijvingstechnieken als hybride en elektrische wagens nader bestuderen en deze informatie uitwisselen met onze collegeschool te Ecuador. Een hele klus, waarvoor we zelfs de medewerking en ondersteuning van een grote autofabrikant (Toyota/Lexus) genieten, die de school een nieuw hybridevoertuig ter beschikking stelt om het gehele project op uit te werken. Ook nieuwe technologieën als laadinfrastructuur en de impact op het elektriciteitsnetwerk zijn zaken die aan bod komen en we met de betrokken afdelingen van de scholen zullen onderzoeken. In kader van de sensibilisering van het eigen schoolpersoneel en omwonenden van de gemeente, zal zelfs een laadzuil op de schoolparking voorzien worden die na de schooluren ter beschikking zal gesteld worden van de Keerbergenaars uit de omgeving. De school krijgt hierbij volledige toegang tot alle technische gegevens waardoor het bruggetje ook gelegd wordt naar het pedagogische luik wat dan weer met de leerlingen kan bestudeerd worden.

 (gekoppelde SDG’s)

 • Een tweede project omvat de uitwerking van een veiligheidsdossier voor de school te Ecuador. Uit het eigen doorlichtingsverslag heeft de school een advies 1 verkregen, mede door de prima zorg voor preventie en veiligheid op onze school. Alle initiatieven worden immers in een BHV dossier (bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne) beschreven en uitgewerkt.  Doel is om dit dossier, samen met de collega’s uit Ecuador te doorlopen en van de nodige aanpassingen te voorzien zodat deze doorgedreven maatregelen kunnen toegepast worden in de Ecuadoraanse school. Uit een eerste screening tijdens het bezoek van onze Ecuadoraanse collega’s bleken alle opgesomde thema’s interessant om verder uit te werken en te transfereren naar de educatieve eenheid Jaime Roldos Aguilera. De eerste aanzet en richtlijnen werden meegegeven, zodat onze overzeese collega’s hiermee aan de slag kunnen. Na het bezoek van onze specialisten te Ecuador zal het dossier de laatste aanpassingen ondergaan om ter plaatse optimaal toe te passen. Het definitieve dossier zal tenslotte in vertaalde vorm (Spaans) afgeleverd worden aan onze Ecuadoraanse collega’s.

 (gekoppelde SDG’s)

 • Een derde belangrijk project kadert volledig binnen wereldburgerschapseducatie. Samen met onze partnerschool te Ecuador zullen we een artistiek werk met belangrijke maatschappelijke betekenis van kunstenaar Koen Vanmechelen realiseren te Ecuador. In de school of stad Santo Domingo te Ecuador zal een heuse Cosmogolem gebouwd worden door de leerlingen en leerkrachten van de school.

  De CosmoGolem is een gigantische, houten antropoïde sculptuur van de Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen. De vier meter hoge reus wil een prominent symbool van hoop en evolutie over de hele wereld zijn. De CosmoGolem is leeg en in het luikje van zijn hart kunnen mensen hun dromen en wensen achterlaten. Door met de verzameling van al deze wensen en dromen over de planeet te bewegen, stimuleert hij culturele diversiteit en slaat hij bruggen tussen verschillende culturen. Het beeld vestigt zo de aandacht op het belang van de universele mensenrechten en meer specifiek op universele kinderrechten.

  Het wakkert grensoverschrijdende communicatie aan en schept daarmee wederzijds ‘kosmopolitisch’ begrip. Door over de planeet te bewegen, zet de CosmoGolem mensen aan tot beweging. De CosmoGolem is voortdurend op zoek naar plaatsen waar hij kan landen en hoop kan brengen aan mensen in nood.

  Op dit moment hebben een dertigtal Golems een thuis gevonden in onder meer Nederland, India, Zimbabwe, Tanzania, Polen, Chili en België. De ambitie is dus om nu ook één in Ecuador te plaatsen. Steeds meer internationale en lokale organisaties willen zich aansluiten bij het CosmoGolem-project; een aantal nieuwe beelden staan te wachten om zich te nestelen in verschillende uithoeken van de wereld. Uiteindelijk is het de droom van Koen Vanmechelen en alle betrokkenen om CosmoGolems overal ter wereld te laten landen. Op deze manier krijgen minderheidsgroepen en kinderrechten een gezicht en een eigen symbool. Bovendien worden gemeenschappen zo in hun identiteit versterkt.

   (gekoppelde SDG’s)

Wij wensen alvast de mensen van VVOB, provincie en Via DonBosco te bedanken voor de steun om deze samenwerking mogelijk te maken!