Projecten

Projecten

Op deze pagina vind je heel wat projecten die op onze school georganiseerd worden.

Alle lopende en komende projecten worden georganiseerd en geselecteerd op basis van het volgende criterium: het project moet passen binnen de SDG’s die we als UNESCO school onderschreven hebben. Binnen deze visie gelden er 2 grote krachtlijnen: projecten rond wereldburgerschapseducatie (WBE) én projecten rond educatie voor duurzame ontwikkeling (EDO). De leerlingen worden steeds nauw bij betrokken om de brede kijk en open geest te cultiveren. Onze initiatieven rond milieuzorg en duurzame innovatie zorgden zelfs eerder al voor internationale erkenning!

Ook doorheen het schooljaar werken we gedurende specifieke projectweken aan verschillende aspecten als verkeersveiligheid, gezondheid en hygiëne en wereldburgerschap. De projecten worden meestal gebundeld in weekvorm, zijn lesdoorbrekend en hebben een apart programma. Alle overige

projecten worden binnen het reguliere lessenpakket geïntegreerd en geven als het ware context om de doelstellingen te bereiken.

Naast de gewone project organiseren we ook onze jaarlijkse GWP of ‘natuurdagen’. De leerlingen trekken er dan onder begeleiding van hun leerkrachten enkele dagen tot een week op uit. Op deze wijze leren onze leerlingen de wereld rondom hen kennen en leren ze samen te leven in een hechte groep. Hier kijken ze elk jaar lang op voorhand naar uit!

Bovendien besteedt de school ook veel aandacht aan studie- en loopbaankeuzebegeleiding. Onze leerlingen kunnen op die manier een heel bewuste keuze maken in wat ze wensen te leren en welke job ze graag willen uitvoeren.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Scholenband met school te Ecuador
 • Europees project See2do: thermografische scans te Keerbergen
 • STEM klimaatproject duurzame mobiliteit
 • STEM klimaatproject luchtdichtheid van schoolgebouwen
 • STEM zorgproject en kruisbestuiving met BA Botaniek
 • Projectweek ‘Verkeersveiligheid’
 • Projectweek ‘Wereldburgerschap en gezonde voeding’
 • GWP of natuurdagen
 • MOS projecten – Milieuzorg op school
 • CWxRM
 • Ecoheat
 • BEN sessies
 • Cosmogolem
 • Twinning project Marokko
 • Sollicitatietrainingen, jobinfobeurs Rotary, bedrijfs- en hoge school bezoeken, …

DUURZAME INNOVATIE DOORHEEN ALLE PROJECTEN


Bijna-energieneutraal (BEN) bouwen wordt standaard voor nieuw- bouwwoningen. In de auto-industrie gelden strengere milieuvereisten. Alternatieve aandrijfsystemen maken opgang. Een goed technisch atheneum anticipeert hierop. Het heeft een voortrekkersrol te spelen. Zijn leerlingen zijn immers de denkers en doeners van morgen.

GO! Technisch Atheneum Keerbergen zet voor zijn auto- en bouwop- leidingen voluit in op het aanleren van deze nieuwe milieuvriendelijke technieken. Zo ben jij mee!

Het opleidingsaanbod van GO! Technisch Atheneum Keerbergen spitst
zich toe op de markt dichtbij huis: de woningbouw en de autotechnologie. Alle kennis waarmee een huis van a tot z opgeleverd wordt, biedt de school aan. Elektriciteit, bouwtechnieken, dakwerken en houtskeletbouw, centrale verwarming, sanitaire installaties, vloeren, domotica, luchtdichtheid, ventilatietechnieken, … enzovoort.Ook de opleiding autotechnieken is alles inclusief, van moderne motormanage- mentsystemen tot alternatieve aandrijvingsvormen.Doorheen al deze opleidingen loopt een rode draad: de extra aandacht voor innovatieve en duurzame technieken. Wie slaagt voor extra proeven, krijgt het certificaat ‘Duurzame innovatie’.