DFLS

DFLS

Digital Future Learning Concept

De toekomst is digitaal. Social media, virtual reality, artificiële intelligentie, nieuwe digitale ontwikkelingen en andere high-tech innovaties beheersen ons leven. In onze Digital Future Learning Space (DFLS) spelen we maximaal in op digitaal talent! Of je later kiest voor programmeur, ICT-analyst, security specialist, game- of webdevelopper, mediaspecialist of digital artist, een sterke basis aan ICT-vaardigheden geeft je alle kansen om je maximaal te ontplooien in een digitale wereld.

 Onze school ontwikkelde op basis van de toekomstige noden op de arbeidsmarkt, onze eigen expertise én recente feedback van bedrijfspartners, een eigen digitaal schoolconcept. Zo komen ‘Digitalents’ dagelijks met hun eigen laptop naar school. In een futuristische omgeving die uitnodigt om je talent optimaal te ontwikkelen wordt er samen voortdurend gebrainstormd, gecommuniceerd en gecreëerd. Het pedagogisch leerproces wordt volledig afgestemd op de verwachtingen van een sterk veranderde en innovatieve arbeidsmarkt.

Leerlingen van GO!4digitalents leren hun eigen leerproces beheren. Dit in een blended learning concept door een gezonde afwisseling van zelfstandig leren en directe instructie (beiden kunnen zelfs zowel thuis als op school). Op het einde van projecten leren onze digitalents hun eindresultaten presenteren en daarmee ook sterk communiceren. Door een nauwe samenwerking met het hoger onderwijs en bedrijfspartners zorgen we er steeds voor dat je de ideale voorbereiding krijgt op een prachtige toekomst in een uitdagende digitale wereld!

Digital Future Learning Model

Digitalents worden opgeleid volgens het Digital Future Learning Model (DFLM). Dit model werd samen met het schoolteam ontwikkeld en staat garant voor een uniforme aanpak binnen het GO4Digitalents concept.

Creativiteit, kritisch denken, samenwerken en communicatie vormen de pijlers van dit pedagogische model. Deze vier kerncompententies worden doorheen de lessen geïntegreerd met digitale vaardigheden die een sterke basis vormen voor een lang leven leren. Elke ‘digitalent’ neemt daarom dagelijks zijn laptop mee.

Opdrachten worden vooral in projectvorm aangeboden, waardoor de leerlingen een sterke mate van zelfstandigheid ontwikkelen. De leerkrachten fungeren vooral als coaches en doceren op basis van hybride en blended learning. Op deze wijze wordt extra ingezet op de metacognitieve vaardigheden (zelfsturing, zelfreflectie, …) die essentieel zijn als voorbereiding op verdere studies in het hoger onderwijs.

Doorheen de projectwerking wordt het leerproces continu bijgestuurd.  Formatieve evaluaties die inzetten op een gezond evenwicht tussen kennis, vaardigheden, attitudes en waardeontwikkeling zijn daarbij cruciaal. Leerlingen leren anticiperen, actie ondernemen en reflecteren (AAR). Met een sterke basis aan waardeontwikkeling worden leerlingen voorbereid aan dynamische omstandigheden die hun latere leven zullen beheersen. De digitale transitie neemt steeds grotere sprongen, waardoor kennis en vaardigheden van vandaag morgen mogelijks verouderd zijn. Dit transformatieve karakter stelt hoge eisen aan toekomstige profielen die de uitdagingen van de toekomst wensen aan te gaan. Een sterke basis aan waarden en metacognitieve competenties is dus onontbeerlijk op een innovatieve arbeidsmarkt.

Digital Future Learning Space

Onze Digital Future Learning Space of DFLS werd speciaal ontworpen om het Digital Future Learning Model maximaal te ondersteunen. Basis hiervoor vormt het Europese ‘Future Classroom’ principe.

In deze innovatieve leeromgeving werken leerlingen met eigen laptops waarin het digitaal leren vorm krijgt. Naast één mobiele en één vaste instructieruimte voor directe instructie, bestaat het leslokaal uit flexibele elementen waar leerlingen projectmatig kunnen samenwerken, communiceren, presenteren en hun digitale ontwerpen kunnen realiseren en testen. Het leerproces verloopt alsdusdanig in een continue (AAR) cyclus om de verschillende competenties steeds verder aan te sterken. Het lokaal is uitgerust met een uiterst sterk Wifi-signaal, grafische ontwerpschermen en -printers, een green screen met camera-opstelling, samenwerkingseilanden met presentatiemogelijkheden, een aantal virtual reality-eilanden en een specifieke ruimte waar cocreaties tot stand kunnen komen. Tot slot biedt de ruimte ook mogelijkheden om even een adempauze te nemen. Gezien vooral ingezet wordt op zelfgestuurd leren, bepalen leerlingen immers in grote mate zelf hoe en wanneer er geleerd wordt. Leerlingen zijn daarbij zelf verantwoordelijk voor het halen van deadlines, wat hun zelfregulering voor een lang leven leren ten goede komt.

De Digital Future Learning Space wordt opgeleverd tegen juni 2021. Om een idee te krijgen van de innovatieve digitale leeromgeving, kan je onderstaand videootje even bekijken…

Heb je een vraag? Stel ze hier:

Technisch Atheneum Keerbergen – Molenstraat 2 3140 Keerbergen – 015/51 25 94 – info@technischatheneumkeerbergen.be