Duaal leren

Duaal leren is de onderwijsvorm van de toekomst voor leerlingen uit het BSO en TSO onderwijs. Leerlingen die in de duale onderwijsvorm volgen, zullen deels op de school, maar ook deels op het bedrijf(werkplek) hun opleiding genieten. De Vlaamse regering zet alles in om dit leertraject tot een succesverhaal te brengen.

Onze school heeft al langer een traditie met innovatieve onderwijsvormen. In september 2016 startte onze school de proeftuin ‘schoolbank op de werkplek’, ook bekend onder de term ‘duaal leren’. Na een selectieronde en erkenning vanuit het departement, zijn wij trots gedurende 3 schooljaren als één van de enige pilootscholen in Vlaanderen het traject duaal leren aan te kunnen bieden in de afdeling ‘ruwbouw duaal’. Momenteel draait dit proefsysteem in 5 scholen over heel Vlaanderen, waar volgend schooljaar nog een aantal scholen de rangen zullen vervoegen. Naar alle waarschijnlijkheid zal dit systeem ook na de proeftuin verder kunnen doorlopen worden, gezien zowel de ministers als Bouwunie vanuit de sector pleiten om dit systeem definitief te integreren in het secundair onderwijs.

Dat onze school deze erkenning verdient en kwalitatief werk verricht in de proeftuin, bewijzen onderstaand filmpje en artikels. De eerste ervaringen van ons succesverhaal, werden gehanteerd als inleiding op de uitreiking van Bouwunie’s ‘gouden baksteen’ die op 10/02/17 te beurt viel aan minister Hilde Crevits(onderwijs) en Philippe Muyters(werk). Chris Meeus, leraar en trajectbegeleider uit onze afdeling ruwbouw duaal, gaf samen met Geert Ramaekers(Constructive), meer toelichting bij de uitreiking van deze prestigieuze prijs. Beide ministers ontvingen deze award voor hun inspanningen en baanbrekend werk om via duaal leren de loopbanen in de bouwsector zowel op kwantitatieve als kwalitatieve wijze in te vullen. Meer recentelijk verscheen onze school ook nog in onderstaand artikel van Confederatie Bouw.

#duaalleren #technischatheneumkeerbergen #bouwsector #bouwunie #PPGO