Duaal leren

Duaal leren is de onderwijsvorm van de toekomst voor leerlingen uit het BSO en TSO onderwijs. Leerlingen die in de duale onderwijsvorm volgen, zullen deels op de school, maar ook deels op het bedrijf(werkplek) hun opleiding genieten. 

Duaal leren – proclamatie eerste duale leerlingen met diploma SO 2019

Ondertussen zijn we één maand na de proclamatie van onze eerste duale leerlingen die een diploma secundair onderwijs behaald hebben op onze school. Onderstaande video die ontwikkeld en getoond werd op de proclamatie, getuigt van het succesverhaal door de ogen van leerling, mentor én trajectbegeleider. DUAAL LEREN = SAMEN ONDERWIJS MAKEN#duaalleren #GOTechnischAtheneumKeerbergen#STEM

Geplaatst door GO Technisch Atheneum Keerbergen op Vrijdag 26 juli 2019

Onze samenleving staat vandaag voor een aantal bijzondere uitdagingen. Uitdagingen die sterk bepalend zullen zijn voor onze verdere groei als innovatieve en steeds meer verduurzamende maatschappij. Er dreigt een groot tekort aan talenten te ontstaan die de steeds meer prangende vraag naar gespecialiseerde en breed onderbouwde technici kan invullen. Weinig jongeren daarentegen maken vandaag zelf de keuze voor het aanleren van een technisch uitvoerend beroep. Veel heeft te maken met het negatieve sociale imago van de huidige BSO- en TSO-onderwijsvormen. Desondanks stijgt de complexiteit van alle technische beroepen zienderogen. De nodige mix aan competenties van praktische vaardigheden, basiskennis van de meest uiteenlopende technische componenten die men zich kan inbeelden als bouwstenen voor de hedendaagse kwaliteitseisen en normen (denk ter illustratie maar aan de autosector), de nodige methodologische competenties om diagnoses te stellen in de meest complexe systemen, en tot slot, het brede spectrum aan attitudes waarbij steeds hogere verwachtingen worden gesteld omwille van juridische, commerciële, kwalitatieve en administratieve ontwikkelingen, overstijgen al gauw het doembeeld van deze negatieve perceptie voor wie de moeite doet dit even te overzien. Voor scholen is het bijzonder moeilijk gelijke tred te houden met al deze nieuwigheden. Niet uit onwil, maar voornamelijk door gebrek aan financiële draagkracht en expertise in de veelvuldigheid aan nieuwe innovatieve domeinen die ten tonele verschijnen. Leerlingen leren bovendien veel sneller en efficiënter in reële en uitdagende contexten wat de motivatie binnen het leerproces sterkt bevordert. Duaal leren kan hier, mits de juiste modaliteiten, een prachtig antwoord bieden op deze toekomstige uitdagingen!

Aanbod vanaf 1/9/21

 • auto
  • 5de jaar en 6de jaar BSO auto: Onderhoudsmechanica auto duaal 
  • 7de jaar BSO auto: polyvalent mechanicien lichte vracht en personenwagens
 • bouw
  • 5de en 6de jaar BSO bouw: Ruwbouw duaal
  • 7de specialisatiejaar bouw: Vloerder en tegelzetter duaal
 • elektriciteit
  • 5de en 6de jaar BSO elektriciteit: Elektrische installaties duaal
  • 7de specialisatiejaar elektriciteit: Gebouwbeheersingssystemen duaal
  • 7de specialisatiejaar elektriciteit: Elektrotechnicus duaal (onder voorbehoud)
 • hout
  • 7de specialisatiejaar hout: Interieurbouwer duaal 
 • koeling en warmte:
  • 5de en 6de jaar BSO SI/CV: Sanitaire en centrale verwarmingssystemen duaal
  • 7de specialisatie jaar BSO SI/CV: Technicus installatietechnieken duaal

SYNTRA Vlaanderen (weldra VDAB) heeft een gloednieuwe applicatie om de programmatie van duale opleidingen en erkende ondernemingen in kaart te brengen:

https://zetjezelfopdekaart.syntravlaanderen.be

Op de interactieve kaart kunnen leerlingen en hun ouders in de aanloop van het nieuwe schooljaar 2018-2019 op zoek naar opleidingen, bijhorende scholen en ondernemingen in de buurt. Om het duaal leren te promoten wordt ook een campagne voor jongeren gelanceerd met een verkwikkende game als activator.

             
Uitnodiging als gastspreker voor onderwijsveld @ koninklijk paleis voor het symposium ‘Duaal leren and beyond’:

Speech – Symposium duaal leren and beyond – koninklijk paleis 12 februari 19 – Steven HendrickxDownload

Symposium duaal leren and beyond – GO! Technisch atheneum Keerbergen

Op 12 februari waren we te gast op het koninklijk paleis om onze ervaringen op het symposium 'Duaal leren and beyond' te delen. Onderaan het filmpje van onze bijdrage. Met dank aan Syntra Vlaanderen voor dit videofragment!#duaalleren #duurzameinnovatie #unescoscholenvlaanderen #innovatiefonderwijs #onderwijskwaliteit #syntravlaanderen

Geplaatst door GO Technisch Atheneum Keerbergen op Dinsdag 19 maart 2019

https://www.facebook.com/GOTechnischAtheneumKeerbergen/videos/593427454493654/

 

In september 2016 startte onze school met ‘Duaal Leren’, ook bekend als het proefproject ‘schoolbank op de werkplek’. Als één van de eerste scholen in Vlaanderen hebben wij mee vorm gegeven aan en bouwden we reeds heel wat ervaring om met deze nieuwe onderwijsvorm. Vanaf 1 september 2019 wordt duaal leren officieel verankerd als volwaardige en alternatieve leervorm voor het voltijds secundair onderwijs. Dit als één van de speerpunten binnen de onderwijshervorming van de huidige regering.

Dat onze school deze erkenning verdient en kwalitatief werk verricht in de proeftuin, bewijzen onderstaand filmpje en artikels. De eerste ervaringen van ons succesverhaal, werden gehanteerd als inleiding op de uitreiking van Bouwunie’s ‘gouden baksteen’ die op 10/02/17 te beurt viel aan minister Hilde Crevits (onderwijs) en Philippe Muyters (werk). Chris Meeus, leraar en trajectbegeleider uit onze afdeling ruwbouw duaal, gaf samen met Geert Ramaekers (Constructive), meer toelichting bij de uitreiking van deze prestigieuze prijs. Beide ministers ontvingen deze award voor hun inspanningen en baanbrekend werk om via duaal leren de loopbanen in de bouwsector zowel op kwantitatieve als kwalitatieve wijze in te vullen.

 

Bij aanvang van ons project verscheen onze school in onderstaand artikel van Confederatie Bouw: Artikel Confederatie bouw

In juli 2018 verscheen samen met Techlink en Constructiv volgend artikel voor HVAC sector:  artikel Heat +

In oktober 2017 ontving onze school de eer om de kick-off voor de Vlaamse wedstrijd ‘Ideaal duaal te organiseren’:

Verdere artikels omtrent duaal leren:

#duaalleren #technischatheneumkeerbergen #bouwsector #bouwunie #PPGO