21e eeuwse vaardigheden en Fablab

Willen we de leerlingen van vandaag voorbereiden op morgen dan zullen we hen de vaardigheden moeten aanleren die hen in staat stellen om een rol te spelen in de door nieuwe technologieën aangedreven toekomst. Maar welke technologie wordt dat? Welke vaardigheden bepalen het succes van onze toekomstige industrie?

In het kader van de onderwijshervorming secundair onderwijs, leggen we een doorgedreven focus op de 21e eeuwse vaardigheden, welke u onderaan in een overzicht kan terugvinden. Doorheen verschillende projecten, zowel binnen de vakken als vakoverschrijdend, zetten we extra in om onze jongeren klaar te stomen voor de moderne samenleving en haar verwachtingen. De 21e eeuwse vaardigheden liggen volledig in lijn met de evoluties die de arbeidsmarkt vandaag doorloopt. Onze school investeert dan ook sterk om hier onze leerlingen optimaal in te ondersteunen. Voorbeelden zijn onze nieuwe Fablab omgeving waar leerlingen voorbereid worden op de maakindustrie waarin creativiteit, probleemoplossend denken, computational thinking, ICT basis-vaardigheden, communiceren en samenwerken sterke basiscompetenties zijn. Leerlingen leren, vanuit een idee, concepten uitwerken en realisaties maken waar zelfregulering continu centraal staat. Zo gaan ze ondermeer aan de slag met programmeerbare robotjes, een 3D-printer, een kleine CNC-machines, een lasercutter, drone toestellen, maar kunnen ze af en toe kennis maken met de echte werkplek en de daarbij horende competenties via onze virtual reality projecten.  

Als trots lid van de Vlaamse Unescoscholen, onderschreven we verder onze doorgedreven aandacht voor wereldburgerschapseducatie en duurzame ontwikkeling. Kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden, zelfregulering, mediawijsheid en informatievaardigheden zitten sterk verweven in de projecten die we niet alleen doorheen de lessen, maar ook doorheen de talrijke projectweken met de school opnemen. We werken daarbij bewust binnen het kader van de duurzame ontwikkelingsdoelen die je écht zal leren kennen. Het vormt je tot een heuse actieve wereldburger! 

 

 

 

in samenwerking met: